2020.4.212020.04_takeout_ura_7店舗_cs2

 text= 株式会社AOKI