2019.12.052019Xmas_takeout_omote_全店共通

 text= 株式会社AOKI